Langzaam verkeerontsluitingen

Beste bewoners,

In dit bericht vindt u informatie betreft de fiets- en voetgangers ontsluitingen van de Krijgsman terrein naar de omgeving. In de onderstaande afbeelding zijn de huidige fietsroutes aangeduid.

Toelichting langzaam verkeerroutes

De langzaam verkeerontsluiting vanuit de wijk vindt op dit moment plaats via de oostzijde van het terrein – door de wijk Muiden Noordwest – en via het Jan Kerstenpad langs de dijk. Het Kruitpad is sinds deze week ook weer toegankelijk tot en met de Brediusburg, via de Prinses Irenestraat.

Status defect ‘De Donkerbrug’

De fiets-/voetgangersbrug ‘de Donkerbrug’ is, zoals reeds door gemeente gemeld, sinds 22 juli 2021 door technische problemen afgesloten voor verkeer. Het onderzoek naar de oorzaak en de oplossing van dit probleem is in volle gang. Zo gauw wij van de gemeente informatie hebben wanneer deze brug weer gebruikt kan worden informeren wij u daarover.

 ‘Van Cuijkbrug’ alleen voor auto’s

We zien dat veel fietsers en voetgangers ‘Van Cuijkbrug’, ten zuiden van de rotonde gebruiken. Dit levert gevaarlijke situaties op. Deze brug is verboden voor fiets- en voetgangers! Voor uw eigen veiligheid en dat van andere weggebruikers vragen wij u om dit niet meer te doen en gebruik te maken van de hiervoor aangeduide langzaam verkeersroutes.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.