Bouw- en tuinmaterialen en groot afval in openbaar gebied

Bouw- en tuinmaterialen en groot afval in openbaar gebied

Bij de intrek van uw nieuw woning komt veel kijken. U ontvang vele leveranties van bouw- en tuinmaterialen en bij de verhuizing komt een hoop afval vrij.

Om de wijk zo netjes mogelijk te houden vragen wij u alle leveranties van bouw- en tuinmaterialen en grote hoeveelheden afval zoveel als mogelijk op uw eigen terrein op te slaan. Breng groot afval zo snel mogelijk weg naar de stort of laat het afvoeren door uw aannemer. Voer vrijgekomen grond en zand af en stort het niet op openbaar gebied!

Iedere 3 weken wordt er een schouwronde gelopen om de netheid van het gebied te beoordelen. Hierbij worden de bouwplaatsen gecontroleerd, maar ook de woonwijk. Mocht er op openbaar gebied bouw-, tuin-, sloop- of afvalmateriaal worden aangetroffen, ontvangt de dichtstbijzijnde bewoner een brief met het onderstaande bericht.

_______________________________________________________________________________________________________________

Beste Bewoner,

Wij constateren dat bouwmaterialen en bouwafval in de openbare ruimte wordt opgeslagen/gedeponeerd.

Hoewel we begrip hebben voor het feit dat er in deze fase van uw verhuizing veel materiaal, materieel en afval aan- en afgevoerd moet worden, willen we u met klem verzoeken om geen materialen (nieuw of oud), op te slaan op de openbare weg, en om ook uw aannemers hiervan bewust te maken.

Het dichtstbijzijnde afvalscheidingsstation van de GAD bevindt zich op de Nijverheidslaan 1C in Weesp.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking,

De Krijgsman.

_______________________________________________________________________________________________________________

Wij verzoeken u vriendelijk om hierop te acteren en zo een mooie wijk te creëren voor alle bewoners van de Krijgsman.