Update werkzaamheden Kabels en Leidingen Havenweg

De kabels- en leidingenwerkzaamheden langs de Havenweg lopen helaas met drie weken uit. Wij proberen de overlast die hieruit voortvloeit te beperken. Als gevolg van de uitloop hebben wij besloten het zandtransport over de Havenweg te stoppen, om overlast te verminderen en de weg minder te belasten. Bij de entree wordt verbetering aangebracht ten aanzien van de afwatering en wij houden de weg schoon. De fietspaden worden vandaag hersteld en schoongeveegd. Wij bieden onze excuses aan voor de overlast.