Baggerwerkzaamheden Wielen

Beste bewoners,

Hierbij informeren wij u over de voorgenomen werkzaamheden aan het Kleine- en Grote Wiel.

KNSF heeft opdracht gegeven aan baggerbedrijf West Friesland voor het uitbaggeren van de Wielen waarmee deze verdiept worden tot maximaal 2 meter beneden waterniveau.
De voorbereidingen van de baggerwerkzaamheden zullen starten in week 39 en naar verwachting is het baggerwerk van beide Wielen in week 48 gereed.
Het baggeren zal plaatsvinden door middel van een zuigerboot. Het baggerslib zal door een leiding verpompt worden naar een depot in fase 7 & het toepassingsgebied op de IJmeerdijk.
Op de bijhorende tekening is aangegeven hoe de leiding over het terrein loopt (groene lijn) en waar het slib naar toe wordt verpompt (rood omkaderde vakken).

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert