Werkzaamheden openbaar gebied Kruitmolen

Beste bewoners,

Vanaf maandag 20 maart 2023 worden de werkzaamheden uitgevoerd aan de laatste stukje openbaargebied aan de westzijde van de Kruitmolen in fase 4. Het betreft het blauw gearceerde gebied op de hieronder afgebeelde kaart. De werkzaamheden kunnen kortstondige hinder van het doorgaande verkeer veroorzaken.

De werkzaamheden worden wanneer nodig begeleid door verkeersbegeleiders. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met school en werkverkeer tussen 7.30-9.00 en 14.00-16.00.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman & Reimert