Beveiligd baggeren Muidertrekvaart

Beste bewoners,

Het recreatieve vaarverkeer op de Muidertrekvaart neemt toe. Daarom heeft de gemeente besloten om niet ontplofte explosieven in een groot deel van de Muidertrekvaart te verwijderen. Dit is al gebeurd op de plekken waar de bruggen zijn gebouwd. Afgelopen maandag 7 september is een gespecialiseerd team van RPS, in samenwerking met De Jong Zuurmond gestart met de overige delen tussen de autobrug van de Krijgsman en de Amsterdamsepoortbrug. De werkzaamheden duren maximaal 4 weken. Onderstaande brief hierover is eerder al door de Gemeente Gooise Meren verstuurd:

Geachte bewoner,

Het recreatieve vaarverkeer op de Muidertrekvaart neemt toe. Daarom heeft de gemeente besloten om niet ontplofte explosieven in een groot deel van de Muidertrekvaart te verwijderen. Dit is al gebeurd op de plekken waar de bruggen zijn gebouwd. Vanaf maandag 7 september start een gespecialiseerd team van RPS, in samenwerking met De Jong Zuurmond, met de overige delen tussen de autobrug van de Krijgsman en de Amsterdamsepoortbrug. Boten die in de Muidertrekvaart liggen moeten voor 7 september worden verwijderd. De werkzaamheden duren maximaal 4 weken. In deze brief leest u wat u daar van gaat merken.
Boten verwijderen vóór 7 september
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de boten langs de oevers worden verwijderd. De boten moeten voor 7 september weg zijn tot het moment dat de werkzaamheden in dat deel zijn uitgevoerd. Als dat problemen oplevert kunnen we eventueel zorgen voor een tijdelijke oplossing. De booteigenaren zijn niet bij ons bekend, daarom plakken we op de boten zelf ook een bericht.
Beveiligd baggeren
Het baggeren gebeurt met een beveiligde graafmachine op een ponton. Het startpunt is nabij de oostelijke nieuwe loop- en fietsbrug. Hier worden de meeste explosieven verwacht. Het baggeren eindigt bij de Amsterdamsepoortbrug. De bagger gaat eerst in bakken naar de munitiescheidingsinstallatie die op de Amsterdamsestraatweg ter hoogte van Bredius staat opgesteld. Daarna gaat de bagger naar een stortlocatie buiten de gemeente. De gevonden munitie wordt tijdelijk in een beveiligde container opgeslagen totdat de Explosieven Opruimingsdienst komt om de munitie veilig onschadelijk te maken. Waarschijnlijk gaat dit gebeuren op het zand op het Brediusterrein op veilige afstand van de woningen. De werkzaamheden worden door specialisten op dit gebied begeleid.
Verkeersmaatregelen
Het bouwverkeer maakt gebruik van de bouwweg langs de Maxisweg. Bewoners langs de Amsterdamsestraatweg en Kruitpad hebben daarom geen last van bouwverkeer. De halve rijbaan van de Amsterdamsestraatweg vanaf de bussluis naar de Maxisweg wordt afgesloten. Fietsers kunnen er veilig langs. Bij kruisingen met fietsverkeer zetten we verkeersregelaars in. De Muidertrekvaart wordt niet afgesloten voor vaarverkeer. Wel kan enige hinder worden ondervonden in verband me de uit te voeren werkzaamheden en kan het voorkomen dat bestuurders gevraagd worden om even te wachten.
Bij het langsvaren worden de werkzaamheden even stilgelegd.