Werkzaamheden Brug 25 (havenweg)

Op woensdag 11 maart wordt er gestart met de werkzaamheden aan brug 25, in de bocht van de havenweg. Allereerst wordt de asfaltweg opgebroken en wordt er gewerkt aan de fundering, daarna zal worden overgegaan tot het plaatsen van de brug. De verwachting is dat de brug rond 14 mei gereed zal zijn. 

Bypass

Voor het doorgaand verkeer zal de reeds aanwezige bypass in gebruik worden genomen. Via bebording zult u over deze bypass geleid worden.