Update bruggen Muidertrekvaart

De bruggen over de Muidertrekvaart beginnen vorm te krijgen. In de fabriekshallen wordt hard gewerkt aan de staalconstructie voordat hij geconserveerd wordt en de kleur krijgt die architect Syb van Breda heeft bedacht. Zie voor impressies van de bruggen de website van Syb van Breda.

Medio april wordt de brug aangevoerd en geplaatst. Verwacht wordt dat medio mei de brug in gebruik kan worden genomen. De tijdelijke brug wordt dan weggehaald. In dezelfde periode worden ook de twee draaibruggen voor langzaam verkeer geplaatst.

Buiten wordt gewerkt aan de funderingen en landhoofden van de bruggen en de aansluitende wegen. In juni staat de oplevering van het hele werk gepland.