Communicatie De Krijgsman Muiden

Om de communicatie over alle werkzaamheden, de planning en de mogelijke overlast te verbeteren hebben wij een aantal maatregelen genomen.

 Website

Er gebeurt dagelijks wel wat in De Krijgsman Muiden. Indien u de ontwikkelingen in uw wijk wilt volgen, dan kunt u zich via deze website inschrijven voor het actuele nieuws. Vanaf heden wordt het nieuws namelijk enkel via de website met u gedeeld.

Bij de inschrijving kunt u aangeven over welke fase u nieuwsitems wilt ontvangen. U krijgt dan specifiek voor uw fase de meest actuele berichtgeving per e-mail.

E-mail voor bewoners

Ook hebben wij een apart e-mailadres aangemaakt. Deze is specifiek bedoeld voor vragen of meldingen van u over de werkzaamheden in de openbare ruimte. U kunt informatie opvragen of een melding doen via dit e-mailadres: bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl