Geachte bewoner,

In de aankomende periode worden werkzaamheden uitgevoerd in uw wijk die de bereikbaarheid zullen beïnvloeden.

De werkzaamheden betreffen het woonrijpmaken van delen van de Schootsveldlaan en de Westbatterijlaan. Dit betekent dat de definitieve situatie wordt aangebracht in dit deel van de straat.

Planning
De werkzaamheden zijn als volgt gepland:
• Woonrijpmaken Schootsveldlaan: periode 18-11-2019 t/m 12-12-2019
• Woonrijpmaken Westbatterijlaan: periode 14-11-2019 t/m 12-12-2019

Overlast
U zult hier hinder van ondervinden, zoals verminderde bereikbaarheid en tijdelijk minder parkeergelegenheid in de nabijheid van uw woning. Wij treffen maatregelen om deze hinder te minimaliseren.
Daarnaast zult u vanwege de natte weersomstandigheden wellicht te maken krijgen met vuil op de platenbaan. Wij vegen deze baan dagelijks en wij doen ons best om de weg schoon te houden.

Bereikbaarheidsmaatregelen
De maatregelen die wij treffen om overlast te beperken zijn als volgt:
• Parallel van de Westbatterijlaan maken wij een bypass via een rijplatenbaan. U kunt via deze platenbaan het noordelijke deel van de Westbatterijlaan en de Schootsveldlaan bereiken (via een tijdelijke doorsteek).
• Van 28-11-2019 t/m 12-12-2019 is de Schootsveldlaan niet bereikbaar via de Westbatterijlaan, omdat de tijdelijke doorgang dan binnen ons werkvak ligt. Wanneer de Schootsveldlaan tijdelijk niet te bereiken is met de auto, is een tijdelijke parkeerplaats aangelegd in het noordelijk deel van de Westbatterijlaan. Vanaf deze parkeerplaats kunt u te voet de Schootsveldlaan bereiken via de voetgangersbrug.

Tekening werkzaamheden
In bijgevoegde tekening hebben wij weergegeven waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en waar de tijdelijke maatregelen worden getroffen ten behoeve van de bereikbaarheid: Tekening Werkzaamheden de tuinen Schootsveldlaan & Westbatterijlaan

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman